TyskTysk i Tyskland

Levende tysk - på tysk


Berlin  -  Heidelberg  -  Regensburg  -  Köln  -  Münster  -  München 


BELGIA:  Spa  -  Brüssel


Tysk og Tyskland kommer vi ikke utenom. Det tyske språkområdet er det største i Vest-Europa - over 100 millioner mennesker har tysk som sitt morsmål i en eller annen form. Dessuten har det en sterk stilling som et aktivt fremmedspråk i Øst-Europa. Tysk er derfor anvendelig i mange land og for mange formål - for næringslivets behov, for studier, for reiseopplevelser og kulturopplevelser.


Det å få bruke språket i naturlig  kommunikasjon kan ha stor betydning for motivasjon og språklæring.

Et språkopphold i Tyskland med tyskkurs vil gi gode muligheter for nettopp det.

Det å oppleve tyskere  og kommunisere på tysk kan gi en opplevelse av språkglede og lærelyst,

som en bonus i tillegg til det rent matnyttige som språkkunnskaper gir, ikke minst når det gjelder tysk. 


 • Tyskkurs og opphold for voksne
 • Små internasjonale grupper
 • Tysk for lærere: språk, kultur og metodikk  med Erasmus+ stipend
 • Tyskkurs for norske studenter: 4 uker med stipend
 • Skolegrupper: klassetur med tyskkurs og opphold
 • For  barn og unge: sommerleir  med språk og sport


Profesjonelle språkskoler gir mange typer tyskkurs med organisert opphold  i Tyskland og Østerrike -

året rundt.Klassetur og språkreise

      Tysk i Tyskland for skolegrupper


Mange språklærere ønsker å ta sine elever med på en språktur ut i verden for å oppleve og lære språket der det brukes i hverdagen. 

Språkskoler med lang erfaring tar imot elevgrupper og tilbyr ukesopplegg med språkkurs om formiddagen, kulturelt program

om ettermiddagen, innkvartering hos vertsfamilier samt transport fra og til flyplass i Tyskland.    Vanligvis ankomst søndag,

retur lørdag. Reiseledere kan også bestille kost og losji hos vertsfamilie, eventuelt uavhengig på hotell.

Dette er en type klassetur med et unikt læringsinnhold - vekt på aktiv muntlig språkbruk  i tillegg til tema innen

historie, religion og geografi.  BLTS kan gi forslag til innhold for en slik klassetur med innlagt språkkurs i: 


 Heidelberg    -   Berlin  -   München  -            

 

Prisen for en uke med tysk språk og opplevelser vil ligge i området  kr. 3.800  -  kr.  5.200 per deltaker avhengig av

destinasjon og varighet, omfanget av fritidsprogrammet, og antall deltakere. Innkvartering med måltider hos vertsfamilie.

I tillegg kommer reisen til og fra  Tyskland som en separat sak.For studenter:  språk og studier


De tysktalende land har vært blant de aller fremste innen kultur og vitenskap.

Generasjoner av nordmenn har fått sin høyere utdannelse der. I dag er det færre

som velger slik  enn det var for noen tiår siden. Men kanskje er dette i ferd med å snu.

Nå ser det ut til å være flere og flere  som vurderer Tyskland. 

Det er gode grunner til det:


Fem grunner til å studere i Tyskland


 • 1) Høy kvalitet på studiestedene
 • 2) Ingen skolepenger
 • 3) Mange bedrifter har behov 
 • 4) Norske studenter i Tyskland trives
 • 5) God integrering og rask språklæring


Ifølge   NHO Kompetanse og utdanning


Legg merke til pkt. 2 - heller ikke norske studenter betaler skolepenger.

Dessuten får man stipend fra Lånekassen til språkkurs 4 uker -

eventuelt støtte til språk- og kultur-semester ved  godkjent språkskole.


 


Næringslivets

hovedorganisasjon:


"Flere bør velge tysk"

Tyskland som studieland

FØRSTEVALGET


se ICEF


Tid for tysk i næringslivet - 


Se   The independent - Education Nerws  April 2019:


«German has overtaken French as the language most sought-after by employers»KONTAKTSKJEMA

 
 
 
 
 

 

   ENGELSK             ITALIENSK              TYSK     


             FRANSK              PORTUGISISK            SPANSK 

BLTS

Internasjonale språkskoler

Norsk representant


© Tekst BLTS