TyskTYSK

Levende tysk - på tysk

Ta et tyskkurs i Tyskland

Tysk og Tyskland kommer vi ikke utenom. Det tyske språkområdet er det største i Vest-Europa - over 100 millioner mennesker har tysk som sitt morsmål i en eller annen form. Dessuten har det en sterk stilling som et aktivt fremmedspråk i Øst-Europa. Tysk er derfor anvendelig i mange land og for mange formål - for næringslivets behov, for studier, for litteraturopplevelser, for reise- og kulturopplevelser.


Lær tysk - tal flytende tysk med egen språklærer på skjermen - se videokonferanse med ZOOM: 


Lær tysk - bli flytende i dagligtale med språkopphold i Tyskland 


Berlin  -  Heidelberg  -  Regensburg  -  Köln  -  Münster  -  München 


--------------------------------

Det  å få bruke språket i naturlig  kommunikasjon kan ha stor betydning for motivasjon og språklæring.

Et språkopphold i Tyskland med tyskkurs vil gi gode muligheter for nettopp det.

Det å oppleve tyskere og kommunisere på tysk kan gi en opplevelse av språkglede og lærelyst, som en bonus i tillegg til det rent matnyttige som språkkunnskaper gir, ikke minst når det gjelder tysk. 


BLTS Språk & Studier gir råd om språkkurs og opphold i Tyskland - for skoler og lærere, for bedrifter og organisasjoner, for studenter og andre som ønsker å bli flytende i tysk.

--------------------------------


Tysk språk og kommunikasjon - relevant kompetanse også for norsk næringsliv


Tid for tysk i næringslivet


«German has overtaken French as the language most sought-after by employers»


The independent - Education News  April 2019Kurstilbud i tysk språk og kommunikasjon:


  • Tyskland: Berlin - Heidelberg - Köln - München
  • Belgia:  Spa - Brüssel
  • Norge:  Nettbasert levert på kontoret - individuelt eller for kollegagruppe


Språk og studier:  Tysk for studenterDe tysktalende land har vært blant de aller fremste innen kultur og vitenskap. Generasjoner av nordmenn har fått sin høyere utdannelse der. I dag er det færre som velger slik enn det var for noen tiår siden. Men kanskje er dette i ferd med å snu.

Nå ser det ut til å være flere og flere som vurderer Tyskland. Det er gode grunner til det:


Fem grunner til å studere i Tyskland:


1) Høy kvalitet på studiestedene

2) Ingen skolepenger

3) Mange bedrifter har behov for tysk-kompetanse

4) Norske studenter i Tyskland trives

5) God integrering og rask språklæring


Ifølge NHO Kompetanse og utdanning


Legg merke til pkt. 2: heller ikke norske studenter betaler skolepenger. Dessuten får man stipend fra Lånekassen til språkkurs over   4  uker - eventuelt støtte til et helt semester med tysk språk og kultur ved godkjent språkskole.


Kurstilbud i tysk språk med diplom Test Deutsch als Fremdsprache (DaF):


  • Tyskland:  Berlin - Heidelberg - Regensburg - Köln - Münster - München
  • Norge:   Nettbasert levert hjemme - individuelt eller for organisert gruppe


Tyskland som studieland : FØRSTEVALGET - ifølge ICEF


Tyskstudier i Tyskland

Klassetur og språkreise: Tysk i Tyskland for skolegrupper


Mange språklærere ønsker å ta sine elever med på en språktur ut i verden for å oppleve og lære språket der det brukes i hverdagen. 

Språkskoler med lang erfaring tar imot elevgrupper og tilbyr ukesopplegg med språkkurs om formiddagen, fritidsprogram

om ettermiddagen, innkvartering hos vertsfamilier samt transport fra og til flyplass i Tyskland. Vanligvis ankomst søndag, retur lørdag. Reiseledere kan også bestille kost og losji hos vertsfamilie, eventuelt uavhengig på hotell.


Dette er en type klassetur med vekt på et reelt læringsutbytte særlig med hensyn til muntlig uttrykksevne og forståelse av kultur, historie og geografi. 

Nivåtest og Kursdiplom.


BLTS kan gi forslag til innhold og pris for en slik klassetur med innlagt språkkurs i Heidelberg eller Berlin.


Næringslivets hovedorganisasjon:  "Flere bør velge tysk"

Fokus på tysk språk

 

ENGELSK      ITALIENSK    PORTUGISISK         


FRANSK    TYSK   SPANSK 

 
 
 
 
 

BLTS

Internasjonale språkskoler

Norsk representant


© Tekst BLTS