Tysk

 

 

Tysk i Tyskland

Levende tysk - på tysk

 

Berlin - Heidelberg - Regensburg - Köln - Münster - München

 

Østerrike: Wien - Kitzbühel

 

Belgia: Spa - Brüssel

 

Tysk og Tyskland kommer vi ikke utenom. Det tyske språkområdet er det største i Vest-Europa - over 100 millioner mennesker har tysk som sitt morsmål i en eller annen form. Dessuten har det en sterk stilling som et aktivt fremmedspråk i Øst-Europa. Tysk er derfor anvendelig i mange land og for mange formål - for næringslivets behov,

for studier, for reiseopplevelser og kulturopplevelser.

 

Det å få bruke språket i naturlig kommunikasjon kan ha stor betydning for motivasjon og språklæring.

Et språkopphold i Tyskland med tyskkurs vil gi gode muligheter for nettopp det.

Det å oppleve tyskere og kommunisere på tysk kan gi en opplevelse av språkglede og lærelyst,

som en bonus i tillegg til det rent matnyttige som språkkunnskaper gir, ikke minst når det gjelder tysk.

 

 • Tyskkurs og opphold for voksne
 • Små internasjonale grupper
 • Tysk for lærere: språk, kultur og metodikk med Erasmus+ stipend

 • Tyskkurs for norske studenter: 4 uker med stipend
 • Skolegrupper: klassetur med tyskkurs og opphold
 • For barn og unge: sommerleir med språk og sport

 

Profesjonelle språkskoler gir mange typer tyskkurs med organisert opphold i Tyskland og Østerrike -

året rundt.

 

 

Klassetur og språkreise

Tysk i Tyskland for skolegrupper

 

Mange språklærere ønsker å ta sine elever med på en språktur ut i verden for å oppleve og lære språket der det brukes i hverdagen.

Språkskoler med lang erfaring tar imot elevgrupper og tilbyr ukesopplegg med språkkurs om formiddagen, kulturelt program

om ettermiddagen, innkvartering hos vertsfamilier samt transport fra og til flyplass i Tyskland. Vanligvis ankomst søndag,

retur lørdag. Reiseledere kan også bestille kost og losji hos vertsfamilie, eventuelt uavhengig på hotell.

Dette er en type klassetur med et unikt læringsinnhold - vekt på aktiv muntlig språkbruk i tillegg til tema innen

historie, religion og geografi. BLTS kan gi forslag til innhold for en slik klassetur med innlagt språkkurs i:

 

 

Berlin - München - Heidelberg

 

Prisen for en uke med tysk språk og opplevelser vil ligge i området kr. 3.800 - kr. 5.200 per deltaker avhengig av

destinasjon og varighet, omfanget av fritidsprogrammet, og antall deltakere. Innkvartering med måltider hos vertsfamilie.

I tillegg kommer reisen til og fra Tyskland som en separat sak.

 

 

For studenter: språk og studier

 

De tysktalende land har vært blant de aller fremste innen kultur og vitenskap.

Generasjoner av nordmenn har fått sin høyere utdannelse der. I dag er det færre

som velger slik enn det var for noen tiår siden. Men kanskje er dette i ferd med å snu.

Nå ser det ut til å være Flere og flere som vurderer Tyskland.

Det er gode grunner til det:

 

Fem grunner til å studere i Tyskland

 

 • 1) Høy kvalitet på studiestedene
 • 2) Ingen skolepenger
 • 3) Mange bedrifter har behov

for kompetanse i tysk språk og kultur

 • 4) Norske studenter i Tyskland trives
 • 5) God integrering og rask språklæring

 

Ifølge NHO Kompetanse og utdanning

 

Legg merke til pkt. 2 - heller ikke norske studenter betaler skolepenger.

Dessuten får man stipend fra Lånekassen til språkkurs 4 uker -

eventuelt støtte til språk- og kultur-semester ved godkjent språkskole.

 

 

Næringslivets

hovedorganisasjon:

 

"Flere bør velge tysk"

Tyskland som studieland

FØRSTEVALGET

 

se ICEF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEO

KONTAKTSKJEMA

 
 
 
 
 

BLTS

Internasjonale språkskoler

Norsk representant

 

© Tekst BLTS