Språkskoler med tyskInternasjonale språkskoler

TYSK

BLTS samarbeider med utvalgte språkskoler i mange land.

I det tyske språkområdet er det først og fremst Tyskland det dreier seg om -

i tillegg til Østerrike, Sveits og Belgia.


Disse språkskolene leverer innholdet i et språkopphold - dvs. kurs i tysk, fritidsprogram, tilbud om losji hos vertsfamilier eller i egen leilighet - eventuelt også transport fra og til flyplass inkludert.


Studer tysk i Tyskland - finn et passende kurs ved en språkskole - ta fatt på en reise ut i verden - inn i språket, det levende språket!---------------------------------------------


Finn  språkskoler med tysk


TYSKLAND            ØSTERRIKE                BELGIA                    SVEITS
Begynn med ditt personlige kurs - med din egen språklærer - her og nå!


Tysk språkkurs nettbasert 

Skype, Zoom, Face Time

Begynn her ...

BLTS / LINGUA*nor

Internasjonale språkskoler

Norsk representant


© Tekst BLTS / LINGUA*nor