Språksemester
LINC_medical-spanish-course-2
LINC_spanish-for-beginners_2
LINCspanish-culture-course
sevilla_clic_språkskole
LINC Sevilla3_960
LINC_cultural-activities-1_0_0
LINC Sevilla2


 Spansk i Spania: CLIC                                         Sevilla - Cadiz - Malaga


    Ut i VERDEN  -  Inn i SPRÅKET!

Kurs og organisert opphold ved internasjonale språkskoler

Språkkurs tilrettelagt for studenter

sommer - høst - vinter - vår


Spansk i Spania  -  Fransk i Frankrike  - Tysk i Tyskland - Portugisisk i Portugal 

Engelsk i England, Malta, Irland, USA, Canada, Australia

Italiensk i Italia  - Russisk i Russland  -  Kinesisk i Kina  -  m.m.


1-4 uker / 1- 10 måneder

Forberedende språkkurs 4 uker

Sommerkurs   -  Språksemester   -   Årskurs

Mulighet for lån/stipend fra Lånekassen


Norsk kontakt: LINGUA*nor BLTS

Kontaktskjema herSpråkkurs og språkstipend:   4 uker  -  1 semester   -  1 årSpanskkurs i Spania        Italienskkurs i Italia      Tyskkurs i Tyskland        Franskkurs i Frankrike


 Lær portugisisk i Portugal              Lær kinesisk i Kina              Lær russisk i Russland


Engelskkurs i England, Irland, Malta, USA, Canada, Australia, New ZealandHvis du er student i Norge og ønsker å ta noe av utdanningen  i utlandet, kan du søke om støtte fra Lånekassen til et forberedende språkkurs i det landet der du skal  studere forutsatt at det dreier seg om et annet språk enn engelsk (eller dansk eller svensk). 

Det gis støtte til Forberedende språkkurs ved godkjent språkskole, som gjennomføres før selve studiesemesteret tar til.

For denne typen Forberedende språkkurs tilbyr Lånekassen ca. kr. 22.000 som stipend til studenter som har fått studieplass  ved et universitet ute som del av et studium i Norge.

For stipend fra Lånekassen skal språkkurset være minimum 15 undervisningstimer per uke over 4 uker.

Innpassing i internasjonal gruppe med normalt 8 - 14 deltakere.


Det gis også støtte til et mer omfattende språkkurs for den som ønsker å ta hele gradsutdanningen ved utenlandsk universitet:  Språklig tilrettelegging med lån ca. kr. 11.000 per mnd. - minimum 3 mnd. med 15 undervisningstimer per uke - maksimum 2 semestre. I tillegg kan man søke om støtte til reiser og skolepenger.


Lånekassen har innført en ordning med støtte for et semester / et helt studieår (min. 15 timer per uke)  med språk, kultur og samfunnslære enten ved universitet eller ved godkjent språkskole i det landet der man skal studere.


Om Lånekassens språkstipend for utenlandsstudier  her...

Støtte til språklig tilrettelegging  her ...

Mer om studier i utlandet:  DIKU (tidligere Senter for internasjonalisering av utdanning / SIU)

Organisasjonen for norske studenter i utlandet  -  ANSA

-------------------------------------------------------


Språk i ferien:   sommer   -   jul/nyttår  -  vinter   -   påske


For studenter som ønsker å bli sikrere i engelsk, tysk eller andre språk er det å tilbringe noen ferieuker ved en språkskole en måte å gjøre det på. I tillegg til å være en sosial aktivitetsferie kan det  vise seg å være en fornuftig investering i utdannelse  og yrkesmuligheter. Dette dreier seg om kurs med vekt på praktisk språkbruk, mye muntlig øving i grupper på ulike nivå fra litt øvet til viderekommen. 


  • Muntlig, konkret og praktisk       
  • Sosialt, aktivt og kulturelt
  • Fleksibelt, intensivt og personlig    Språk og friår / Gap Year


Mange unge kan tenke seg et friår / semester, 'a gap year, for reiser og opplevelser. Men hva skal det fylles med?

Det avhenger naturligvis av den enkelte, men det går an å plankegge det med sikte på å skaffe seg verdifull kompetanse.

Aller helst læring, erfaringer og opplevelser som har verdi utover selve friåret - ikke minst språk og kulturforståelse. Og aller helst med et dokument og godkjent bevis på faktisk kompetanse i språket - og dermed ingen hull i CVen.


Det er mulig å organisere et friår (eller semester) med språkkurs slik at man legger inn ulike destinasjoner

og eventuelt flere språk i løpet av et år. Da får man mulighet for privat innkvartering, man kan ta del i familiens hverdag i tillegg til kurs og aktiviteter i et internasjonalt miljø.


Dette er en kompetansebyggende måte å bruke et friår ute i verden på - noe som gir et varig utbytte både for studier og for spennende muligheter i arbeidsmarkedet.


Organiserte opphold ved en eller flere språkskoler kan inneholde mye verdifullt på mange måter - det gir læringsutbytte i form av språkferdighet og kulturforståelse, samt mye sosialt i et internasjonalt miljø. Språkkurs i utlandet er arenaer for menneskemøter og kanskje vennskap for livet.


-------------------------------------------------------

GOD IDÉ 1:


Skaff deg internasjonalt godkjent dokumentasjon på ditt nivå i 


ENGELSK   -  TYSK   -   RUSSISK    -    FRANSK    -   SPANSK  m.m.


----------------


GOD IDÉ 2:


Gjør deg kjent med FNs krav til språkferdighet for en karriere i verdensorganisasjonen:


LANGUAGE PROFICIENCY EXAMINATION  - LPE


Internationally Recognized Language Examinations - se  FN / FAOs liste her


----------------


GOD IDÉ 3:


Gjør deg kjent med den internasjonalt godkjente Test of Legal English Skills -  TOLES  -


for jurister og andre som ønsker å dokumentere kompetanse i juridisk engelsk for internasjonale oppgaver.----------------
Planer om å styrke kompetansen i språk?

Kontakt LINGUA*nor BLTS og start planleggingen - her:

Lytt og lær - aktuelle saker og nyheter på fremmedspråk