SpråksemesterInternasjonale språkkurs

for norske studenter

Foto: Cervantes Escuela Internacional
Foto: Cervantes Escuela Internacional
Foto: Cervantes Escuela Internacional
Foto: Cervantes Escuela Internacional

Studier i utlandet


Forberedende språkkurs

Språksemester 

  Sommerkurs     -      Gap Year

Språk og internasjonal kompetanse


For den som skal ta til med eller er i gang med en universitets-/høyskole-utdannelse,

vil et språkopphold i utlandet være  en nyttig forberedelse for fagstudier - her hjemme

eller i utlandet. Det vil være et spesielt gunstig grunnlag for språkstudier, som Bachelor

i engelsk, spansk, tysk etc., men også av stor verdi for akademiske studier generelt. 

Høyere utdanning i dag er mer eller mindre  internasjonalisert. Det forutsetter at man er

i stand til å kommunisere på andre språk enn sitt morsmål.

Kompetanse i språk er en stor fordel med hensyn til læringsutbytte innen alle fagstudier.

Dessuten kan et diplom i språk fra et lærested i utlandet være en spiss på jobbsøknaden

som vil bli lagt merke til.


Språkkurs og språkstipend:   4 uker  -  1 semester   -  1 år


Hvis du er student i Norge og ønsker å ta noe av utdanningen  i utlandet, kan du søke om støtte fra Lånekassen til et forberedende språkkurs i det landet der du skal  studere forutsatt at det dreier seg om et annet språk enn engelsk (eller dansk eller svensk).


Det kan være


  • Spanskkurs i Spania
  • Italienskkurs i Italia
  • Tyskkurs i Tyskland


Det gis støtte til Forberedende språkkurs ved godkjent språkskole, som gjennomføres før selve studiesemesteret tar til.


For denne typen Forberedende språkkurs tilbyr Lånekassen inntil kr. 20.000 - 21.000 som stipend til studenter som har fått studieplass  ved et universitet ute som del av et studium i Norge.

For stipend fra Lånekassen skal språkkurset være minimum 15 undervisningstimer per uke over 4 uker.

Innpassing i internasjonal gruppe med normalt 8 - 14 deltakere.

Det gis også støtte til et mer omfattende språkkurs for den som ønsker å ta hele gradsutdanningen ved utenlandsk universitet:

Språklig tilrettelegging med lån + stipend.


Lånekassen har innført en ordning med støtte for et semester / et helt studieår (min. 15 timer per uke)  med språk, kultur og samfunnslære enten ved universitet eller ved godkjent språkskole i det landet der man skal studere.


Om Lånekassens språkstipend for utenlandsstudier  her...


Støtte  til språklig tilrettelegging  her ...


Mer om studier i utlandet:  DIKU (tidligere Senter for internasjonalisering av utdanning / SIU)


For norske studenter i utlandet  - se ANSA
Språk i ferien:   sommer   -   jul/nyttår  -  vinter   -   påske


For studenter som ønsker å bli sikrere i engelsk, tysk eller andre språk er det å tilbringe noen ferieuker ved en språkskole en måte å gjøre det på. I tillegg til å være en sosial aktivitetsferie kan det  vise seg å være en fornuftig investering i utdannelse  og yrkesmuligheter.


Et slikt språkopphold er fleksibelt med hensyn til omfang, tidspunkt, losji, destinasjon. BLTS kan gi nærmere opplysninger.Språk og friår / Gap Year


Mange studenter tar seg et friår,  'gap year' - for reiser og opplevelser. Men hva skal det fylles med?

Det avhenger av den enkelte, men det må være et mål å lære noe, å komme hjem med et varig utbytte.

Aller helst læring, erfaringer og opplevelser som har verdi utover selve friåret.

For eksempel språk og kulturforståelse.

Det er mulig å organisere et friår (eller semester) med språkkurs slik at man legger inn ulike destinasjoner

og eventuelt flere språk i løpet av et år. Da får man mulighet for privat innkvartering, man kan ta del i familiens hverdag

i tillegg til kurs og aktiviteter i et internasjonalt miljø.


Dette er en kompetansebyggende måte å bruke et friår ute i verden på. 


Organiserte opphold ved en eller flere språkskoler kan gi mye utbytte på mange måter - det gir mye læringsutbytte, 

moro og personlig utvikling fordi det er:


  • Muntlig, konkret og praktisk       
  • Sosialt, aktivt og kulturelt
  • Fleksibelt, intensivt og personlig     


-----------------------


For opplysninger om nivå og innhold, kursstart og varighet, losji og opphold, pris, destinasjoner og annet.

- Kontakt BLTS

BLTS

Internasjonale språkskoler

Norsk representant


© Tekst BLTS