SpråksemesterSpråkkurs i utlandet

for norske studenter

LINC_medical-spanish-course-2
LINC_spanish-for-beginners_2
LINCspanish-culture-course
sevilla_clic_språkskole
LINC Sevilla3_960
LINC_cultural-activities-1_0_0
LINC Sevilla2


 Spansk i Spania: CLIC                                         Sevilla - Cadiz - Malaga


    Ut i VERDEN  -  Inn i SPRÅKET!

Kurs og organisert opphold ved internasjonale språkskoler

Språkkurs tilrettelagt for studenter

sommer - høst - vinter - vår


Spansk i Spania  -  Fransk i Frankrike  - Tysk i Tyskland - Portugisisk i Portugal 

Engelsk i England, Malta, Irland, USA, Canada, Australia

Italiensk i Italia  - Russisk i Russland  -  Kinesisk i Kina  -  m.m.


1-4 uker / 1- 10 måneder

Forberedende språkkurs 4 uker

Sommerkurs   -  Språksemester   -   Årskurs

Mulighet for lån/stipend fra Lånekassen


Norsk kontakt: BLTS Språk & Studier

Kontaktskjema her


GOD IDÉ 1:


Skaff deg internasjonalt godkjent dokumentasjon på ditt nivå i 


ENGELSK   -  TYSK   -   RUSSISK    -    FRANSK    -   SPANSK  m.m.


----------------


GOD IDÉ 2:


Gjør deg kjent med FNs krav til språkferdighet for en karriere i verdensorganisasjonen:


LANGUAGE PROFICIENCY EXAMINATION  - LPE


Internationally Recognized Language Examinations - se  FN / FAOs liste her


----------------


GOD IDÉ 3:


Gjør deg kjent med den internasjonalt godkjente Test of Legal English Skills -  TOLES  -


for jurister og andre som ønsker å dokumentere kompetanse i juridisk engelsk for internasjonale oppgaver.
Språkkurs og språkstipend:   4 uker  -  1 semester   -  1 år


Hvis du er student i Norge og ønsker å ta noe av utdanningen  i utlandet, kan du søke om støtte fra Lånekassen til et forberedende språkkurs i det landet der du skal  studere forutsatt at det dreier seg om et annet språk enn engelsk (eller dansk eller svensk).  Det kan være:


  • Spanskkurs i Spania
  • Italienskkurs i Italia
  • Tyskkurs i Tyskland


Det gis støtte til Forberedende språkkurs ved godkjent språkskole, som gjennomføres før selve studiesemesteret tar til.

For denne typen Forberedende språkkurs tilbyr Lånekassen inntil kr. 21.750 i støtte til studenter som har fått studieplass  ved et universitet ute som del av et studium i Norge.

For stipend fra Lånekassen skal språkkurset være minimum 15 undervisningstimer per uke over 4 uker.

Innpassing i internasjonal gruppe med normalt 8 - 14 deltakere.

Det gis også støtte til et mer omfattende språkkurs for den som ønsker å ta hele gradsutdanningen ved utenlandsk universitet:  Språklig tilrettelegging med lån + stipend.


Lånekassen har innført en ordning med støtte for et semester / et helt studieår (min. 15 timer per uke)  med språk, kultur og samfunnslære enten ved universitet eller ved godkjent språkskole i det landet der man skal studere.


Om Lånekassens språkstipend for utenlandsstudier  her...

Støtte  til språklig tilrettelegging  her ...

Mer om studier i utlandet:  DIKU (tidligere Senter for internasjonalisering av utdanning / SIU)

Organisasjonen for norske studenter i utlandet  -  ANSA

-------------------------------------------------------


Språk i ferien:   sommer   -   jul/nyttår  -  vinter   -   påske


For studenter som ønsker å bli sikrere i engelsk, tysk eller andre språk er det å tilbringe noen ferieuker ved en språkskole en måte å gjøre det på. I tillegg til å være en sosial aktivitetsferie kan det  vise seg å være en fornuftig investering i utdannelse  og yrkesmuligheter. Dette dreier seg om kurs med vekt på praktisk språkbruk, mye muntlig øving i grupper på ulike nivå fra litt øvet til viderekommen. 


  • Muntlig, konkret og praktisk       
  • Sosialt, aktivt og kulturelt
  • Fleksibelt, intensivt og personlig    Språk og friår / Gap Year


Mange unge kan tenke seg et friår, 'gap year' - for reiser og opplevelser. Men hva skal det fylles med?

Det avhenger naturligvis av den enkelte, men det går an å plankegge det med sikte på å skaffe seg verdifull kompetanse.

Aller helst læring, erfaringer og opplevelser som har verdi utover selve friåret - ikke minst språk og kulturforståelse.


Det er mulig å organisere et friår (eller semester) med språkkurs slik at man legger inn ulike destinasjoner

og eventuelt flere språk i løpet av et år. Da får man mulighet for privat innkvartering, man kan ta del i familiens hverdag i tillegg til kurs og aktiviteter i et internasjonalt miljø.


Dette er en kompetansebyggende måte å bruke et friår ute i verden på - noe som gir et varig utbytte både for studier og for spennende muligheter i arbeidsmarkedet.


Organiserte opphold ved en eller flere språkskoler kan inneholde mye verdifullt på mange måter - det gir læringsutbytte i form av språkferdighet og kulturforståelse. Språkkurs i utlandet er også arenaer for menneskemøter - de gir mye sosialt i et internasjonalt miljø.


-------------------------------------------------------


For opplysninger om nivå og innhold, kursstart og varighet, losji og opphold, pris, destinasjoner og annet -


Kontakt BLTS:

 
 
 
 
 

Lytt og lær - aktuelle saker og nyheter på fremmedspråk

BLTS

Internasjonale språkskoler

Norsk representant


© Tekst BLTS