Språk

 

 

Språk i praksis

Foto: Engelsk i London - Frances King

 

 

Bruk språket - lær språket - der språket brukes

 

Å lære seg et språk dreier seg om kommunikasjon. Det er en sosial sak. Språket er noe som skal brukes for å forstå og bli forstått.

Det skjer mellom mennesker. Språklæring i utlandet er basert på nettopp dette - mennesker og praktisk kommunikasjon dem imellom.

 

Språkopphold i utlandet er organisert slik at man skal lære spansk, fransk, tysk etc. både i undervisning med en instruktør

og ute i et naturlig språkmiljø. Man får en instruktør som har det aktuelle språket som sitt morsmål. De underviser på sitt eget språk,

i internasjonale grupper, og legger stor vekt på muntlig ferdighet med vokabular og grammatikk integrert.

Utenfor selve kurs-situasjonen er det rikelig anledning til å ta språket i bruk -'learning by doing' - også hjemme hos en vertsfamilie

dersom man velger den formen for losji.

 

Språk er nyttig. Et språkkurs i utlandet kan være en god investering i egen kompetanse - det kan vise seg å være et vedifullt

pluss på CVen.

 

Og språk er glede - språkglede. I det ligger det en fascinasjon over å kunne kommunisere og utvide sin horisont.

Et språkkurs i utlandet gir kunnskap og innsikt i samfunn og kultur, og man får en sosial aktivitetsferie med med mange

slags opplevelser.

 

Dessuten: her er det åpning for både nybegynner og den som har et mer avansert nivå i språket.

 

Det er primært de seks største europeiske språkene dette dreier seg om, men det er mulig å tilby også andre språk som kinesisk

og russisk.

 

 

 

 
 
 
 
 

Kontaktskjema

BLTS

Internasjonale språkskoler

Norsk representant

 

© Tekst BLTS