Språk


Lær språket   Bruk språket

Der språket brukes

----------------------Språk og språklæring - mange fordeler:


  • Språk gir språkglede - gjennom menneskemøter og aktiv kommunikasjon


  I det ligger det en fascinasjon over å mestre en ferdighet som gjør det mulig å kommunisere naturlig med mennesker fra andre språksamfunn. Det åpner dører til opplevelser og forståelse av andre kulturer og levemåter - det gjør noe med personlig utvikling og menneskesyn. Et organisert språkopphold i utlandet kan gi mye språkglede i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse.


  • Språk er sunt - godt for hjernen


  Å lære seg språk er bra for bedre hjernekapasitet, generelt. Språklæring fremheves ofte som et middel mot kognitiv aldring. Det å drive kognitiv trening - f.eks. med språk - er en aktivitet som blir viktigere med årene. Om man kombinerer det med reise og sosiale opplevelser, kan språkkurs i utlandet være gunstig på mange måter.


  • Språk - noe for alle fra 7+ til 70+


  Alle som er nysgjerrige på andre språk har i dag gode muligheter for å lære seg det man måtte ønske - hjemme i sin egen stue - på kontoret for jobb-formål - som ferie og fritid i en sosial setting med mye praktisk øving og kommunikasjon ved en internasjonal språkskole.

  Det finnes tilpassede tilbud til den som er begynner og den som har et mer avansert nivå i språket – til den som trenger språk i jobb-sammenheng - og til den som synes det kan være artig å dra ut i verden og lære seg språk.


  • Språk er nyttig -  kompetanse for mange slags situasjoner


  Et språkkurs i utlandet med dokumentasjon kan vise seg å være et verdifullt pluss på CVen – det kan være en god investering i egen kompetanse. 


  • Språk er karriere - lærer, forsker, oversetter, tolk, konsulent


  For den som ønsker å velge språk og språkvitenskap som karrierevei er det viktig å ha direkte erfaring med engelsk, tysk, fransk, spansk etc. i hverdagen. For det formål er praksis-opphold ute en vesentlig del av grunnlaget for å fullføre et universitetsstudium i språk med godt resultat. Det å oppleve det levende språket er nødvendig for å bli en inspirerende språklærer eller en kompetent språkforsker.

  Språk som handling og samhandling

  Språk som et sosialt fenomen

  Språk som kommunikasjon


  Å lære seg et levende språk dreier seg om kommunikasjon - om å forstå og bli forstått. Det er i sitt vesen noe som oppstår mellom mennesker - det er nødvendigvis noe sosialt. Språk må læres i sosiale situasjoner. Det er den naturlige måten å tilegne seg levende språk på - ikke bare morsmålet, men også språk nummer to og tre osv.  

  Man gjør det som den anerkjente lingvisten Stephen Krashen sier om språklæring og kommunikasjon:


  "… language acquisition occurs when language is used for what it is designed for, communication."


  Språkopphold i utlandet er basert på nettopp dette - direkte kommunikasjon med fremmedspråket som både middel og mål.

  Dette er organisert slik at man skal lære spansk, fransk, tysk etc. både i undervisning ved språkskolen og ute i et naturlig språkmiljø. Man får en kurslærer som har det aktuelle språket som sitt morsmål. De underviser på sitt eget språk, i internasjonale grupper, og legger stor vekt på muntlig ferdighet med vokabular og grammatikk integrert.


  Utenfor selve kurs-situasjonen er det rikelig anledning til å ta språket i bruk -'learning by doing' - også  hjemme hos en vertsfamilie dersom man velger den formen for losji.


  Ikke bare engelsk


  Spansk  Fransk  Tysk  Italiensk  Portugisisk  Russisk  Arabisk  Kinesisk   Japansk   Koreansk   


  -------------------------