Lærerkurs

Videreutdanning og faglig oppdatering i fremmedspråk


Erasmus-godkjente språkkurs  

Tysk     Fransk     Spansk     Engelsk


Spansk i Spania - Sevilla: CLIC 

  

 

Faglig utvikling, påfyll, inspirasjon


Lærere i fremmedspråk kan søke om dekning av utgifter til språkkurs med opphold i utlandet fra flere støtteordninger. Det gjelder særlig EUs Erasmus+-program, Troll-stipend til Frankrike, egen arbeidsgiver, diverse lokale muligheter i næringsliv, kommune og fylke.


Erasmus+ finansiering - Troll-stipend - Fylkeskommunale EVU-midler - Eget feriebudsjett


For Erasmus+-program dreier det seg om inntil 750-800 euro for 2 uker som støtte til kursavgift + dekning av reisekostnader + tilskudd til opphold etter bestemte satser for de enkelte land (forutsatt at dette ikke inngår i kursavgiften). 


Vilkår for Erasmus-støtte:


  • kurset foregår i det landet (eller et land) der det aktuelle språket er morsmål 
  • det er godkjent som språkkurs for lærere
  • det blir gitt av en godkjent kursarrangør ute 
  • minst tre nasjonaliteter er representert blant deltakerne 
  • det går over min. en uke, maks. seks uker
  • det dekker både språktrening og metodikk 
  • det har min. 25 leksjoner per uke 
  • støtte gis først og fremst til lærere i fremmedspråk 2 og 3


I Norge administreres Erasmus-ordningen av DIKU (tidligere Senter for internasjonalisering av utdanning), som svarer på spørsmål angående søknadsfrister, søknadsskjema o.l.

Individuell påmelding:  åpne allmenne kurs og spesialiserte opplegg for lærere i det aktuelle språket.

Innpassing i grupper med vanligvis 6 - 14 deltakere fra ulike nasjoner.


BUDSJETT - 2 uker språk og didaktikk + kulturelt program: 

750 - 950 euro  + Kost og losji: fra ca. 400 euro

Dvs. fra ca. 1.200 euro + forbruk

+ Reise t/r Norge

----------------------


Organisert gruppe / studietur:  Det er mulig å spesialbestille kurs for lukket gruppe med tema og fokus etter avtale. For kollegagrupper fra 2 - 6 - 8 deltakere - fra samme skole, to eller flere skoler.


------------------------------------------------------------------------


Kurs med språk, kultur og opplevelser i sommerferien


Om ønskelig kan man naturligvis som privatperson velge å bruke noen ferieuker i Frankrike, England, Spania m.m. og ta et passende kurs med organisert språkopphold ved en internasjonal språkskole. En annerledes ferie med mye språktrening og opplevelser av kultur og samfunn, eventuelt med losji og måltider i et privat hjem. Da står man fritt til å velge kurstype, destinasjon, tidspunkt og omfang.

Dessuten har man mulighet til å gjøre det til en familie-ferie med språk og aktiviteter for både voksne og barn/unge.

------------------------------------------------------------------------


FRANSK for fransklærere i Frankrike

Nice:  IDIOM
FRANSK i FRANKRIKE

for lærere sommer 2020


Nice


Cannes


Montpellier


Biarritz


Bordeaux


---------
SPANSK i SPANIA

for lærere sommer 2020


Sevilla


Malaga


Barcelona


Alicante


Salamanca


---------ENGELSK

ENGLAND & IRLAND

for lærere sommer 2020


London


York


Dublin


---------
ENGELSK  MALTA

for lærere sommer 2020


 St. Julian's


---------


TYSK

i

TYSKLAND

 ØSTERRIKE

for lærere sommer 2020


 Heidelberg


Berlin


Wien


---------

ERFARINGER


"Skulle gjerne vært en uke til, men det var det dessverre ikke anledning til i denne omgang. Jeg er veldig fornøyd og setter stor pris på den oppfølgingen du gav under påmeldingsprosessen, så kort tid før avreise."

Spansklærer - 1 uke med spansk i Malaga  (Cervantes Internacional )

-----------------


"Vi har noen fantastiske dager i Nice og vi er svært fornøyd med skolen."

Fransklærere - 1 uke med fransk i Nice  (Idiom )

-----------------


"Jeg er veldig fornøyd med kurset i Biarritz. Skolen holder til i et stort gammelt bolighus med svømmebasseng (!). De ansatte var veldig hyggelige og serviceinnstilte. Vi var 6 lærere på mitt kurs – fra 5 ulike land."

Fransk-lektor - 2 uker med fransk språk og metodikk i Biarritz  (France Langue )

-----------------Et språkopphold utenlands har betydning for en språklærers realkompetanse. 


I en rapport fra Europa-kommisjonen er dét nevnt som en av fire komponenter i et grunnleggende utdanningsopplegg for lærere i fremmedspråk:


"Education authorities may recommend that institutions for initial teacher education offer certain courses or activities enabling prospective teachers to acquire the skills needed to teach foreign languages. The focus here is on the following four activities or training components: learning one or several foreign languages; theoretical courses on the teaching of foreign languages; in-school language teaching placements; and a period spent in a target language country. … A period spent in a target language country should bring them into direct contact with the language and culture they will teach."


       (‘Key Data on Teaching Languages at School in Europe’ -  The Information Network on Education in Europe)


Her nevnes språkopphold utenlands på linje med didaktisk og teoretisk skolering som et vesentlig element innenfor en språklærerutdanning. Men også som videreutdanning vil et språkopphold ute med et tilrettelagt språkkurs være en investering i realkompetanse for undervisning i fremmedspråk.

------------------------------------------------------------------------


KONTAKTSKJEMA