LærerkursSpråk og metodikk for språklærere


Tysk     Fransk     Spansk     Engelsk


Spansk i Sevilla: CLIC   

   

 

For språklærere som ønsker faglig utvikling og inspirasjon


Sommer    Høst     Vinter    Vår

       Hva koster det?


2 uker språk og didaktikk

+ kulturelt program:

750 - 950 euro


Kost og losji:

fra ca. 400 euro


Dvs. fra ca. 1.200 euro

+ forbruk

----------------------

+ Reise t/r Norge


Erasmus+ finansiering

Frankrike

Spania

Tyskland

England

Malta

Videreutdanning i fremmedspråk


Erasmus-godkjente språkkurs  

 

Lærere i fremmedspråk kan søke om dekning av utgifter til språkkurs med opphold i utlandet fra flere støtteordninger.

Det gjelder særlig EUs Erasmus+-program, Troll-stipend til Frankrike, egen arbeidsgiver, diverse lokale muligheter

i næringsliv, kommune og fylke.


For Erasmus+-program dreier det seg om inntil 750-800 euro for 2 uker som støtte til kursavgift + dekning av reisekostnader

+ tilskudd til opphold etter bestemte satser for de enkelte land (forutsatt at dette  ikke inngår i kursavgiften). 


Vilkår for støtte:


  • kurset foregår i det landet (eller et land) der det aktuelle språket er morsmål 
  • det er godkjent som språkkurs for lærere
  • det blir gitt av en godkjent kursarrangør ute 
  • minst tre nasjonaliteter er representert blant deltakerne 
  • det går over min. en uke, maks. seks uker
  • det dekker både språktrening og metodikk 
  • det har min. 25 leksjoner per uke 
  • støtte gis først og fremst til lærere i fremmedspråk 2 og 3


I Norge administreres denne ordningen av   DIKU (tidligere  Senter for internasjonalisering av utdanning),

som svarer på spørsmål angående søknadsfrister, søknadsskjema o.l.


Individuell påmelding:  åpne allmenne kurs og spesialiserte opplegg for lærere i det aktuelle språket.

innpassing i grupper med vanligvis 6 - 14 deltakere fra ulike nasjoner.


Organisert gruppe / studietur:  Det er mulig å spesialbestille kurs rundt et bestemt tema

for lukket gruppe - for eksempel fylkesvis.Språk i ferien


Det er mulig å legge sin egen ferie til en språkskole - et par ferieuker med et organisert språkopphold kan

være verdt å vurdere. Da står man fritt til å velge kurstype, destinasjon,  tidspunkt.

Dessuten har man mulighet til å ta med familien for en annerledes ferie med språk og aktiviteter

for både voksne og barn/ungdom.


------------------------------------------------------------------------


Et språkopphold utenlands har betydning for en språklærers realkompetanse.

I en rapport fra Europa-kommisjonen er det nevnt som en av fire komponenter i et grunnleggende utdanningsopplegg

for lærere i fremmedspråk:


"Education authorities may recommend that institutions for initial teacher education offer certain courses or activities enabling prospective teachers to acquire the skills needed to teach foreign languages. The focus here is on the following four activities or training components: learning one or several foreign languages; theoretical courses on the teaching of foreign languages; in-school language teaching placements; and a period spent in a target language country. … A period spent in a target language country should bring them into direct contact with the language and culture they will teach."


       (‘Key Data on Teaching Languages at School in Europe’ 

                         The Information Network on Education in Europe)


Her nevnes språkopphold utenlands på linje med didaktisk og teoretisk skolering som et vesentlig element innenfor en språklærerutdanning. Men også som videreutdanning vil et språkopphold ute med et tilrettelagt språkkurs være en investering

i kompetanse for den som har ansvar for å undervise i fremmedspråk.

------------------------------------------------------------------------"Skulle gjerne vært en uke til, men det var det dessverre ikke anledning til i denne omgang. Jeg er veldig fornøyd og setter stor pris på den oppfølgingen du gav under påmeldingsprosessen, så kort tid før avreise."

Spansklærer - 1 uke med spansk i Malaga  ( Cervantes Internacional )

-----------------


"Vi har noen fantastiske dager i Nice og vi er svært fornøyd med skolen."

Fransklærere - 1 uke med fransk i Nice  ( Idiom )

-----------------


"Jeg er veldig fornøyd med kurset i Biarritz. Skolen holder til i et stort gammelt bolighus med svømmebasseng (!). De ansatte var veldig hyggelige og serviceinnstilte. Vi var 6 lærere på mitt kurs – fra 5 ulike land."

Fransk-lektor - 2 uker med fransk språk og metodikk i Biarritz  ( France Langue )

-----------------


BLTS

Internasjonale språkskoler

Norsk representant


© Tekst BLTS