Teknisk engelsk

Språkkurs for ingeniører


General Technical English                   Engineering English


Språk og kommunikasjon i internasjonal industri


Effektiv kommunikasjon i internasjonal sammenheng forusetter god språkforståelse og ferdighet, både skriftlig og muntlig. 


Flyt og sikkerhet i muntlig kommunikasjon kan være av avgjørende betydning når avtaler skal på plass - i telefonen, i nettmøter, i fysiske møter - og også i den personlige uforpliktende praten før og etter det mer formelle. 


Å sette av tid og penger for den type kompetanse bør være en nødvendig del av strategien til bedrifter og organisasjoner som opererer i et globalt marked. 


Dét krever at man identifiserer gode kursarrangører som kan samarbeide med norske bedrifter og organisasjoner for kurstilbud som er tilpasset deres behov på dette feltet.


Det går an å lage skreddersydde opplegg for grupper av ansatte - i fysisk kurs eller som nettbaserte tilbud.

Det går også an å melde seg på kurs som blir gitt av profesjonelle språkskoler i utlandet - for deltakere innen spesifikke yrkesfelt fra ulike land, med mulighet for individuell påmelding eller som kollegagruppe.

ENGELSK


For ingeniører tilbys spesialiserte språkkurs med fokus på teknisk engelsk ved språkskoler i engelskspråklige land: Storbritannia, USA, Australia, bl.a. 


Eksempel: English for Engineers and Technical Staff


Kurs i teknisk engelsk for ingeniører som bruker engelsk i kommunikasjon med kolleger eller kunder.

Kurset dreier seg om praktisk språktrening, flyt og sikkerhet i muntlig kommunikasjon slik at man mer effektivt kan bidra til møter, holde faglige presentasjoner, diskutere tekniske tegninger og produksjonsmetoder, bruke engelsk i telefonsamtaler, samt oppøve stil og nøyaktighet i e-post og dokumenter.

Det eksakte programmet for hvert kurs kan planlegges med fokus på spesielle behov som kursdeltakerne melder inn.


Målgruppe: Norsk industri - ansatte med oppgaver innen tekniske områder

Bakgrunn i språk: God forståelse av allmenn engelsk

Varighet: 2 uker 

Omfang: 20 / 30 kurstimer per uke

Antall deltakere: 4 - 8

Påmelding: Individuelt (i internasjonal gruppe)

Kursstart: Etter avtale


Pris per person 2 uker: kr. 12 000 - 18 000 

inkl. tilrettelegging og oppfølging av LINGUA*nor BLTS

Muntlig språktrening nettbasert


Språktrening - engelsk, tysk, fransk, russisk m.m. - når man trenger det!


Kontakt oss for nærmere opplysninger og pristilbud.

KONTAKTSKJEMA: