Juridisk engelsk

Engelsk for jurister - Legal English 

The Illuminate Diploma

Commercial legal English


10 modules Online

By Cambridge Law Studio


Språkkurs nettbasert

Engelsk for jurister

Fokus: forretningsjus


Dokumentert språkkompetanse for internasjonalt arbeid


Man bestemmer selv økter og tempo i dette nettbaserte kurset, med åpen tilgang i 120 - 150 dager etter påmelding. Fullført kurs gir rett til kursbevis fra Cambridge Law Studio:


The Illuminate Diploma in commercial legal English


Dokumentasjon av denne type spesialisert språkkompetanse er av verdi for jurister som har ønske om å arbeide internasjonalt.

  Kursets innhold dreier seg om kontraktsrett og selskapsrett, utfoming av kontrakter, ansvar og forpliktelser.


  Det består av følgende 10 moduler:


  Illuminate 1: The Formation of a Contract

  Illuminate 2: Boilerplate Clauses in Commercial Contracts

  Illuminate 3: The Liability of Businesses for Negligence

  Illuminate 4: Sole Traders and Traditional Partnerships

  Illuminate 5: Contractual Warranties

  Illuminate 6: The Liability of Businesses for Nuisance

  Illuminate 7: Damages as a Remedy for Breach

  Illuminate 8: Payment Clauses and Retention of Title

  Illuminate 9: An Introduction to Limited Companies

  Illuminate 10: The Structure of a Commercial Contract


  Pris: USD $300 - $400 for hele pakken -

  evt. USD $20 - $35 per modul.


  Bestill kurset  HER


  Eller kontakt oss

  - LINGUAnor BLTS, norsk representant for Cambridge Law Studio - for nærmere informasjon og pristilbud: 

    - kursdiplom betalt (verdi $100)

    - utvidet tilgang til alle kursmodulene

    - support og norsk kontakt inkludert