Juridisk engelsk

Engelsk for jurister - Legal English 

The Illuminate Diploma

Commercial legal English


10 modules Online

By Cambridge Law Studio*


Språkkurs nettbasert

Engelsk for jurister

Fokus: forretningsjus


Dokumentert språkkompetanse for internasjonalt arbeid


Man bestemmer selv økter og tempo i dette nettbaserte kurset. Fullført kurs gir rett til kursbevis fra Cambridge Law Studio:


The Illuminate Diploma in commercial legal English


Dokumentasjon av denne type spesialisert språkkompetanse er av verdi for jurister som har ønske om å arbeide internasjonalt - og andre som arbeider med juridiske tekster på engelsk.


*Cambridge Law Studio is a member of the International Division of the Law Society of England & Wales.

  Kursets innhold dreier seg om kontraktsrett og selskapsrett, utfoming av kontrakter, ansvar og forpliktelser.


  Det består av følgende 10 moduler:


  Illuminate 1: The Formation of a Contract

  Illuminate 2: Boilerplate Clauses in Commercial Contracts

  Illuminate 3: The Liability of Businesses for Negligence

  Illuminate 4: Sole Traders and Traditional Partnerships

  Illuminate 5: Contractual Warranties

  Illuminate 6: The Liability of Businesses for Nuisance

  Illuminate 7: Damages as a Remedy for Breach

  Illuminate 8: Payment Clauses and Retention of Title

  Illuminate 9: An Introduction to Limited Companies

  Illuminate 10: The Structure of a Commercial Contract


  Ordinær pris:   £500 for hele kurspakken 1 - 10

  Spesialpris for norske klienter 


  Bestill kurset  HER


  Eller kontakt oss for spesialpris


  Vi tilbyr:

    - utvidet tilgang til kurset

    - support og norsk kontakt inkludert

  ---------------------------------------------------