Språknettkurs

Nettbasert øving og språktrening The most authentic way to learn a foreign language

Video-baserte nettkurs


ENGELSK   SPANSK   FRANSK

TYSK   ITALIENSK   KINESISK   

  

Prøv Yabla:


Yabla


Video-baserte nettkurs


ENGELSK   SPANSK   FRANSK   

TYSK    ITALIENSK   PORTUGISISK 

 RUSSISK    JAPANSK   KOREANSK

KINESISK 

  

Prøv FluentU:


FluentU


Engelsk for jurister - Nettbasert

Fokus: forretningsjus


Dokumentert språkkompetanse for internasjonalt arbeid


The Illuminate Diploma

in commercial legal English

Språktrening nettbasert med personlig instruktør


Muntlig engelsk med egen instruktør online

Intensiv engelsk for profesjonelle formål

 

   • Forelese og undervise på engelsk?
   • Konferansebidrag på engelsk?  
   • Disputas på engelsk? '
   • Workshop for internasjonalt nettverk? 
   • Vertskap i internasjonale sammenhenger?
   • Holde tale for utenlandske gjester?


Når behovet for å oppgradere engelsken oppstår, er det ønskelig å kunne ta noen økter med personlig språktrening. I slike situasjoner er det mulig å tilby intensiv muntlig trening online - med egen språklærer på Skype eller Zoom, person-tilpasset og fleksibelt, tilgjengelig på kort varsel, etter avtale om faglig fokus og språklige behov.


---------------------------------ANDRE SPRÅK:


Fransk   Tysk   Spansk   Italiensk   Gresk   Russisk   Kinesisk   Arabisk +++


For nærmere opplysninger og tilbud om nettbasert språktrening: 


Bruk Kontaktskjema