Språkkurs

Språkkurs i utlandet

sommer    høst    vinter    vår

Språk og språktrening

Kurstyper


Kursene foregår ved godkjente internasjonale språkskoler i mange land. Det vanlige er at profesjonelle språkskoler driver sin virksomhet stort sett året rundt - med unntak av enkelte som tilbyr kun sommerkurs og opererer som sommerskole for barn og unge.

Deltakerne blir plassert i internasjonale grupper basert på nivå i språket, sammen med andre fra f. eks. Sveits, Italia, Nederland, Japan, USA m.m. I disse kursgruppene er det normalt ikke andre norske deltakere i det hele tatt.


Etter gjennomført intensivt språkkurs ved godkjent språkskole i utlandet kan man skaffe seg offisiell dokumentasjon på sitt nivå i det aktuelle språket: DELE-prøven i spansk, DELF / DALF i fransk, Test DAF (Deutch als Fremdsprache) i tysk bl.a. Det er mulig å søke Lånekassen om studiestøtte til språkkurs med språkeksamen dersom man har planer om høyere utdanning i et annet land.

I tillegg til å være en god forberedelse for studier kan denne typen dokumentert kompetanse i et fremmedspråk vise seg å være et nyttig tillegg på CVen for oppgaver av internasjonal karakter.


Det er mange muligheter i mange land når det gjelder type kurs, varighet og intensitet, type losji og fritidsaktiviteter.


Dessuten: nettbaserte språkkurs med egen instruktør levert i Norge - direkte på din PC med Skype eller Zoom - på kontoret, i hjemmet - omfang, tidspunkt, faglig fokus etter avtale. For enkeltpersoner og for grupper.


    Spesialiserte kurs for faglige behov  -  Generelle kurs for reise og fritid

-------------------------


Mange muligheter - mange språk - mange land

Finn kursarrangører - her

-------------------------

Språkkurs ved internasjonale språkskoler


ENGELSK     TYSK    FRANSK    SPANSK      ITALIENSK      PORTUGISISK 


KINESISK     RUSSISK      KOREANSK      JAPANSK      ARABISK 

Språkkurs for mini-grupper - Frances King, London
Språkkurs for mini-grupper - Frances King, London
Språkkurs 1 : 1 - Frances King, London
Språkkurs 1 : 1 - Frances King, London
Engelskkurs for familier - Frances King, London
Engelskkurs for familier - Frances King, London
Generell engelsk - Frances King, London
Generell engelsk - Frances King, London
Engelskkurs for næringslivet - Frances King, London
Engelskkurs for næringslivet - Frances King, London
Språkkurs for voksne - Frances King, London
Språkkurs for voksne - Frances King, London

 SPESIALISERTE  KURS

Kompetanse for utdanning, arbeidsliv og næringsliv


Fokus på kommunikasjon i jobb-sammenheng, presentasjoner, forhandlinger, undervisning.

Omfang 15 til 30 - 40 leksjoner per uke. Intensiv språktrening i smågrupper. 

Mulighet for privat-timer- 1, 2, 3 deltakere etter avtale.


Språkkurs i internasjonale grupper: 2 - 3 - 4 uker eller flere, 1 - 3 - 6 måneder eller flere opp til et helt studieår. Kursbevis og dokumentasjon godkjent av Lånekassen - se vilkår for  kortere kurs  -  lengre kurs. Studiestøtte for 4-ukers forberedende språkkurs: inntil kr. 21.750 - for et studieår: inntil kr. 11.000 per måned.
Språktrening og undervisningsmetodikk - kurs i internasjonale grupper med 25 leksjoner per uke

Mulighet for spesialbestilte kurs tilrettelagt for kollegagrupper. 

Fleksible kurstilbud tilrettelagt for enkeltpersoner eller kollegagrupper med fokus på formidling for et internasjonalt publikum - forelesninger, disputas, konferansbidrag på engelsk, tysk, fransk - bl.a. 
Muntlig språktrening for internasjonale oppgaver i jobb-sammenheng: skoleledere, HR-medarbeidere, ingeniører - bl.a.  Fokus på jobb-relatert kommunikasjon og muntlig flyt, sikker uttrykksevne mht. aktivt vokabular, grammatikk og uttale.  Individuelt eller tilrettelagt for kollegagrupper.
  Kurs med fokus på juridisk språkbruk. 'Legal English' over 1, 2, 3 uker. Også kurstilbud som forbereder for den internasjonalt anerkjente TOLES-prøven, engelsk for jurister. Individuell påmelding.


  Eventuelt påmelding som lukket gruppe:

  Språkkurs spesialbestilt for lukket gruppe med noenlunde samme språklige nivå og behov - en uke, en halv uke, weekend - engelsk, tysk, fransk m.m. Innhold etter avtale.   • For informasjonsmedarbeidere og  journalister


  Språkkurs spesialbestilt for lukket gruppe med noenlunde samme språklige nivå og behov - en uke, en halv uke, weekend - engelsk, tysk, fransk m.m. Innhold etter avtale. 

  ---------------------------

   GENERELLE  KURS

  Språkferdighet for ferie og fritid


  Språkkurs:   Engelsk     Fransk    Spansk  m.m.

   

  Internasjonale grupper med normalt 6 - 12 deltakere. Omfang:  15 eller 20 (evt. 25 - 30) leksjoner per uke. Mulighet for flere timer i mini-gruppe med færre deltakere. Kursene undervises på det språket som skal læres  - spansk på spansk, tysk på tysk osv.

  Mulighet for spesialbestilt kurs for 1 person, evt. 2 eller 3 personer med ca. samme nivå og behov - egen instruktør - 5 - 30 timer per uke.

  Organiserte fritidstilbud hører med i form av vandringer, ekskursjoner, kulturelle tilbud - og annet.


  • For VOKSNE:  for alle over 18 år (evt. 16 - 17 år)


  Internasjonale grupper 6 - 12/15 deltakere. Påmelding året rundt.


  • For GODT VOKSNE:  40+ / 50+ / 60+


  Seniorgrupper - kurspakker for 'Golden Age'.   *MER:  Språkkurs for senior  • For FAMILIER / 'Parent & Child':  

   

  Språkferie med barn / unge      *MER:  Språk & Ferie for familier  • For SKOLEGRUPPER:


  Klassetur og språkreise kombinert.

  1 uke med fokus på praktisk språkbruk     *MER: Kurs og opphold for skolegrupper

  Intensiv muntlig språktrening 

  Nettbasert


  Nettbaserte språkkurs med egen instruktør levert i Norge - direkte på din PC med Skype eller Zoom - på kontoret, i hjemmet. Omfang, tidspunkt, faglig fokus etter avtale. For enkeltpersoner og for grupper.


  Nettbaserte språkkurs - når - for hvem -?

  Det kan være det rette når:

  • Når man skal holde tale på et annet språk - 
  • Når man skal ta imot besøk fra utlandet -
  • Når man skal delta på noe internasjonalt -
  • Når man skal undervise og forelese på engelsk -
  • Når man skal disputere på engelsk -


  Da kan det være greit å  ha muligheten for  å trene seg opp språklig - på kort varsel - med fokus på individuelle behov. Tidspunkt og omfang etter avtale. 

  Begynn med en PRØVETIME - Kontakt BLTS for et  tilbud.


  Studiestøtte til språkkurs


  KOSTNAD


  Hva koster et språkkurs / språkopphold /

  en språkreise?


  BLTS Språk & Studier

  kjenner markedet og mulighetene.


  For PRISEKSEMPLER

  se  Facebook

  -------------------------

  SPRÅKTESTER

  OG

  DOKUMENTASJON


  SPRÅKSKOLER

  OG

  KVALITET

  Om språkkurs i utlandet

  Kultur- og kommunikasjonskurs

  Aktivt, sosialt, inspirerende  Poenget med språk må være gjensidig forståelse. Det dreier seg nødvendigvis om kommunikasjon. Det vil si: språk er i sitt vesen et sosialt fenomen - det oppstår i møter mellom mennesker.  Språkkurs og språkopphold i utlandet er basert på nettopp dét - det dreier seg i høy grad om kommunikasjon og mennesker i et naturlig språkmiljø.

  Man gjør det som den anerkjente lingvisten Stephen Krashen sier om språklæring og kommunikasjon (Principles and Practice in Second Language Acquisition):

  «… language acquisition occurs when language is used for what it is designed for, communication.» 


  Her ligger nok en del av forklaringen på at tilbakemeldingene om organiserte språkopphold i utlandet er som regel positive - til dels svært positive. Det gjelder for de yngre og for de godt voksne deltakere, også for  de som selv er lærere. Dette skyldes et samspill mellom flere faktorer: kursets relevans i forhold til deltakernes behov, deltakernes motivasjon - og mye aktiv muntlig kommunikasjon.

  Dessuten er det sosiale av betydning - involverende språklæring i små internasjonale grupper, som innebærer aktiv bruk av språket og en opplevelse av mestring og læringsutbytte.

  KONTAKTSKJEMA

   
   
   
   
   
   


   © LINGUA*nor