Kontakt BLTS

ENGELSK            SPANSK            FRANSK


        ITALIENSK         TYSK         PORTUGISISK

                        Kontaktskjema 
 
 
 
 

Personvern og informasjonsbehandling


De opplysninger om personer som vi mottar i e-post eller kontaktskjema er navn, telefonnummer og e-postadresse. Dette er opplysninger som vi og aktuelle språkskoler trenger for å sende tilpasset informasjon til den enkelte som ønsker dette.

For de som går videre til påmelding trenger vi dessuten opplysninger om fødselsdato, kjønn, bostedsadresse, eventuelle allergier og spesielle hensyn samt nærmeste kontaktpersons navn og telefonnummer hjemme i Norge. Dette er personopplysninger som videreformidles kun til språkskoler som det er aktuelt å melde seg til..

Dersom man på et tidspunkt finner at man ønsker disse opplysningene slettet i vårt system, vil det skje når vi får melding om det fra rette vedkommende - i overensstemmelse med EUs personvernforordning (GDPR)/Personopplysningsloven 20. juli 2018.


Nettsiden er registrert i Google Analytics, som måler trafikk og atferd på blts.no i forhold til visse variabler, på vanlig måte.

Denne nettsiden er en Sikker nettside (https:) og overvåkes kontinuerlig for å holde den fri for datavirus og spam. Brukeren skal være så trygg som mulig i så henseende.


Når man  bruker nettsiden blts.no og kontakter oss, aksepterer man den behandling av personopplysninger som er beskrevet her.

 BLTS

Internasjonale språkskoler

     

  Kontakt:   

 Kontaktskjema

 


Om BLTS