Info BLTS

 

 

 

Norsk representant for internasjonale språkskoler

Kurs og utdanning i mange land

Om oss

 

Nettstedet www.blts.no inneholder informasjon om språkkurs og utdanningsmuligheter i utlandet, særlig i Frankrike, Spania, England, Malta, Tyskland, Italia, Portugal.

 

BLTS tar imot henvendelser fra organisasjoner og enkelt- personer som er interessert i intensiv språklæring / praktisk kompetanse i andre språk gjennom kurs og opphold i et land der det aktuelle språket er morsmål (eller er et offisielt språk). Dvs. fransk i Frankrike - spansk i Spania - engelsk i England, Malta osv.

I samarbeid med internasjonale språkskoler i de enkelte land

kan vi formidle tilpasset språkkurs - eventuelt også losji og fritidsprogram.

 

 

Vi har også mulighet for å tilby norske organisasjoner personlig språktrening på kontoret i Norge i form av Skype-møte med egen språk-instruktør etter avtale med BLTS-kursarrangør.

 

Vi arbeider direkte med anbefalte språkskoler og kan på den måten tilby effektivitet i saksbehandlingen og profesjonell veiledning basert på kunnskap om markedet og mulighetene.

 

 

Det er mulig for ulike typer utdannngsinstitusjoner i utlandet å henvende seg til oss for å annonsere sine kurstilbud og studieprogram på våre nettsider oversatt til norsk - eller bruke norsk tekst levert av oss på sine egne nettsider for direkte markedsføring i Skandinavia.

 

About us

 

www.blts.no is a Norwegian website providing information about educational travel and professional training abroad

in a number of European countries- especially language courses at international language schools.

 

On the basis of experience and familiarity with the field of language training BLTS offers assistance to educational institutions, organizations in Norway as well as private individuals in the process of planning language stays and courses in France, England, Malta, Spain, Germany - among others.

 

Also, we may organize personalized 1 : 1 Skype-training for organizations - at work, at home - with a professional native-speaker tutor and instructor at a BLTS training partner abroad.

 

 

In addition BLTS offers assistance to schools and educational organizations abroad for marketing their courses and study programmes in Norway - and Scandinavia at large.

 

In collaboration with education providers outside Scandinavia we translate and tailor promotional material for local-language advertising to be published as part of our website.

Alternatively the advertiser may choose to publish BLTS-translated text on their own website for direct marketing in the Scandinavian countries.

BLTS Språk & Studier / BLTS

Borealis Education Marketing Services (2019)

Org.nr.: / Company reg. no.: NO 982 785 138

 

Grågåsbakken 9, N-4622 Kristiansand, Norway

 

Kontakt / Contact:

Kontaktskjema

 

BLTS kurs- og studierådgiver

BLTS Education Marketing Consultant

 

 

Personvern og informasjonsbehandling

 

De opplysninger om personer som vi mottar i e-post eller kontaktskjema er navn, telefon-nummer og e-postadresse.

Dette er opplysninger som vi og aktuelle språkskoler trenger for å sende tilpasset informasjon til den enkelte som ønsker dette.

For de som går videre til påmelding trenger vi dessuten opplysninger om fødselsdato, kjønn, bostedsadresse, eventuelle allergier og spesielle hensyn samt nærmeste kontaktpersons navn og telefon-nummer hjemme i Norge. Dette er personopplysninger som videreformidles kun til språkskoler som det er aktuelt å melde seg til.

Dersom man på et tidspunkt finner at man ønsker disse opplysningene slettet i vårt system, vil det skje når vi får melding om det fra rette vedkommende - i overensstemmelse med EUs personvernforordning (GDPR)/ Personopplysningsloven 20. juli 2018.

 

Nettsiden er registrert i Google Analytics, som måler trafikk og atferd på blts.no i forhold til visse variabler, på vanlig måte.

Denne nettsiden er en Sikker nettside (https:) og overvåkes kontinuerlig for å holde den fri for datavirus og spam. Brukeren skal være så trygg

som mulig i så henseende.

 

Når man bruker nettsiden blts.no og kontakter oss, aksepterer man den behandling av personopplysninger som er beskrevet her.

 

------------------------------------------------------------

 

Copyright BLTS gjelder for våre egne tekster, norske oversettelser, annonser og logo - ikke for tekst som er gjengitt og ikke for fotos.

 

BLTS

Internasjonale språkskoler

Norsk representant

 

© Tekst BLTS