Info BLTS
Norsk representant for internasjonale språkskoler

Kurs og utdanning i mange land

Om

BLTS Språk & Studier


Nettstedet www.blts.no inneholder informasjon om språkkurs med opphold i utlandet, særlig  i Frankrike, Spania, England, Malta, Tyskland, Italia, Portugal.


BLTS Språk & Studier samarbeider med utvalgte frittstående språkskoler i disse landene og kan organisere kurs og opphold basert på varierende ønsker og språklige behov - for enkeltpersoner, bedrifter, skoler og organisasjoner.

Som offisiell representant arbeider vi i direkte kontakt med aktuelle kursarrangører med sikte på god veiledning basert på erfaring og kunnskap om markedet og mulighetene.


Vi organiserer også kurs levert i Norge av internasjonale språkskoler, særlig nettbasert muntlig person-tilpasset språktrening med egen instruktør på skjermen - på kontoret i Norge - hjemme - på reise.

Det foregår som 1 : 1 direkte samtale og veiledning ved hjelp av Skype eller Zoom, etter avtale med samarbeidspartner for nettbaserte kurs.Kurs og opphold:  Informasjon, påmelding, betaling                                            Erfaringer og tilbakemeldinger BLTS Språk & Studier

Org.nr.:  982 785 138

  Kontakt:

Kontaktskjema

   

Personvern og informasjonsbehandling


De opplysninger om personer som vi mottar i e-post eller kontaktskjema er navn, telefon-nummer og e-postadresse.

Dette er opplysninger som vi og aktuelle språkskoler trenger for å sende tilpasset informasjon til den enkelte som ønsker dette.

For de som går videre til påmelding trenger vi dessuten opplysninger om fødselsdato, kjønn, bostedsadresse, eventuelle allergier og spesielle hensyn samt nærmeste kontaktpersons navn og telefon-nummer hjemme i Norge. Dette er personopplysninger som videreformidles kun til språkskoler som det er aktuelt å melde seg til.

Dersom man på et tidspunkt finner at man ønsker disse opplysningene slettet i vårt system, vil det skje når vi får melding om det fra rette vedkommende - i overensstemmelse med EUs personvernforordning (GDPR)/ Personopplysningsloven 20. juli 2018.


Nettsiden er registrert i Google Analytics, som måler trafikk og atferd på blts.no i forhold til visse variabler, på vanlig måte.

Denne nettsiden er en Sikker nettside (https:) og overvåkes kontinuerlig for å holde den fri for datavirus og spam. Brukeren skal være så trygg

som mulig i så henseende.


Når man  bruker nettsiden blts.no og kontakter oss, aksepterer man den behandling av personopplysninger som er beskrevet her.


------------------------------------------------------------


Tilsluttet

Kommunikasjonsforeningen


Akademisk bakgrunn

BLTS

Internasjonale språkskoler

Norsk representant


© Tekst BLTS