Info BLTS

 

 

BLTS

Internasjonale språkskoler

Norsk representant

Om BLTS

 

Nettstedet www.blts.no inneholder informasjon om språkkurs og utdanningsmuligheter i utlandet, i England, Frankrike, Spania, Tyskland, Italia, Portugal - og andre, særlig i Europa.

 

I samarbeid med utvalgte språkskoler og språkinstitutt tilbyr BLTS skoler, bedrifter og organisasjoner råd og tilrettelegging for språkopphold i utlandet. Det gjelder kursinnhold og losji, aktiviteter og ekskursjoner.

 

BLTS arbeider direkte med anbefalte språkskoler og kan på den måten tilby effektivitet i saksbehandlingen og profesjonell veiledning basert på kunnskap om markedet og mulighetene.

 

 

Reg. navn: BLTS Språk & Studier

BLTS Learning & Travel Services

Org.nr. 982 785 138

E-post: info[at]blts.no

 

About BLTS

 

www.blts.no is a Norwegian website operated by BLTS Learning & Travel Services providing information about language training and more generally about educational opportunities in a number of countries, especially in Europe.

 

In collaboration with selected course providers in England, France, Spain, Germany, Italy, Portugal (and others) BLTS offers assistance and support to educational institutions, companies and organizations in Norway in the process of planning language stays abroad.

 

BLTS works in direct communication with recommended language schools. On the basis of detailed knowledge and familiarity with the field BLTS aims to provide a professional service which benefits Norwegian clients in terms of efficiency and quality.

Reg. name: BLTS Språk & Studier

BLTS Learning & Travel Services

 

Company reg. no.: NO 982 785 138

E-mail: info[at]blts.no

 

Partnership enquiries: Partnership

 

 

Personvern og informasjonsbehandling

 

De opplysninger om personer som BLTS mottar i e-post eller kontaktskjema er navn, telefonnummer og e-postadresse. Dette er opplysninger som vi og aktuelle språkskoler trenger for å sende tilpasset informasjon til den enkelte som henvender seg til BLTS.

For de som går videre til påmelding trenger vi dessuten opplysninger om fødselsdato, kjønn, bostedsadresse, eventuelle allergier og spesielle hensyn samt nærmeste kontaktpersons navn og telefonnummer hjemme i Norge. Dette er personopplysninger som videreformidles kun til språkskoler som det er aktuelt å melde seg til..

Alle personopplysninger gitt til BLTS vil være lukket og ikke tilgjengelig for annen tredjepart enn de som er relevante for informasjon og påmelding.

Dersom man på et tidspunkt finner at man ønsker disse opplysningene slettet i vårt system, vil det skje når vi får melding om det fra rette vedkommende.

For øvrig vil personopplysninger slettes etter en periode på 1 - 2 år uten kontakt mellom BLTS og personer som har henvendt seg til oss.

 

Nettsiden er registrert i Google Analytics, som måler trafikk og atferd på blts.no i forhold til visse variabler, på vanlig måte.

 

Denne nettsiden er en Sikker nettside (https:) og overvåkes kontinuerlig for å holde den fri for datavirus og spam. Brukeren skal være så trygg

som mulig i så henseende.

 

Når man bruker nettsiden blts.no og kontakter BLTS, aksepterer man den behandling av personopplysninger som er beskrevet her.

 

------------------------------------------------------------

 

Copyright BLTS gjelder for våre egne tekster, norske oversettelser, annonser og logo - ikke for tekst som er gjengitt og ikke for fotos.

 

BLTS

Internasjonale språkskoler

Norsk representant

 

© Tekst BLTS