Info BLTS
Norsk representant for internasjonale språkskoler

Kurs og utdanning i mange land

Om BLTS Språk & Studier


Nettstedet www.blts.no inneholder informasjon om språkkurs  i utlandet, særlig  i Frankrike, Spania, England, Malta, Tyskland, Italia, Portugal.


BLTS tar imot henvendelser fra organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker informasjon om språkkurs med opphold i land der det aktuelle språket er morsmål (eller er et offisielt språk). Dvs. fransk i Frankrike - spansk i Spania - engelsk i England, Malta osv.

I samarbeid med internasjonale språkskoler i de enkelte land kan vi formidle tilpasset språkkurs, eventuelt med organisert opphold inkludert losji og fritidsprogram.Vi tar også imot henvendelser om språkkurs levert i Norge av internasjonale språkskoler, særlig nettbasert muntlig person-tilpasset språktrening med egen instruktør på skjermen - på kontoret i Norge - hjemme - på reise. Det foregår som 1 : 1 direkte samtale og veiledning som regel med Skype, eventuelt Zoom, etter avtale med anbefalt profesjonell språkskole.


Vi arbeider i direkte kontakt med aktuelle kursarrangører og kan på den måten tilby effektiv saksbehandling og veiledning basert på kunnskap om markedet og mulighetene.
BLTS Språk & Studier / BLTS

Org.nr.:  982 785 138

  Kontakt:

Kontaktskjema


   

 

Personvern og informasjonsbehandling


De opplysninger om personer som vi mottar i e-post eller kontaktskjema er navn, telefon-nummer og e-postadresse.

Dette er opplysninger som vi og aktuelle språkskoler trenger for å sende tilpasset informasjon til den enkelte som ønsker dette.

For de som går videre til påmelding trenger vi dessuten opplysninger om fødselsdato, kjønn, bostedsadresse, eventuelle allergier og spesielle hensyn samt nærmeste kontaktpersons navn og telefon-nummer hjemme i Norge. Dette er personopplysninger som videreformidles kun til språkskoler som det er aktuelt å melde seg til.

Dersom man på et tidspunkt finner at man ønsker disse opplysningene slettet i vårt system, vil det skje når vi får melding om det fra rette vedkommende - i overensstemmelse med EUs personvernforordning (GDPR)/ Personopplysningsloven 20. juli 2018.


Nettsiden er registrert i Google Analytics, som måler trafikk og atferd på blts.no i forhold til visse variabler, på vanlig måte.

Denne nettsiden er en Sikker nettside (https:) og overvåkes kontinuerlig for å holde den fri for datavirus og spam. Brukeren skal være så trygg

som mulig i så henseende.


Når man  bruker nettsiden blts.no og kontakter oss, aksepterer man den behandling av personopplysninger som er beskrevet her.


------------------------------------------------------------


Copyright BLTS gjelder for våre egne tekster, norske oversettelser, annonser og logo - ikke for tekst som er gjengitt og ikke for fotos.


BLTS

Internasjonale språkskoler

Norsk representant


© Tekst BLTS