Språktrening

Språk, fag og kompetanse for internasjonale oppgaver

Kurs og opphold ved språkskole

for yrke og arbeidsliv

Businessengelsk på Malta

Foto: EXECUTIVE TRAINING INSITUTE, MaltaBEHOV:


En leder for en skole / bedrift / organisasjon ønsker å oppgradere sine praktiske ferdigheter i engelsk (evt. tysk, fransk) for bedre flyt og presisjon, utvidet vokabular og evnen til 'small talk' i naturlig kommunikasjon.


Da kan det være av interesse å undersøke muligheter for intensive kurs ved anbefalte språkskoler i England, Malta, Belgia, Tyskland etc. Et organisert språkopphold av den typen kan gi en kraftig 'boost' når det gjelder bruken av språket i en sosial setting og i jobb-relatert kommunikasjon.


Men hvordan kan man realisere dette på en optimal måte?


LØSNING:


BLTS har kunnskap om kursmuligheter ved profesjonelle språkskoler i mange land: ...

Kurs og opphold ved språkskole

for studenter

Foto: FRANCES KING, London


BEHOV:


Høyere utdanning i dag er en internasjonal læringsprosess  i større grad enn det var for foreldregenerasjonen.

Det er gjort svært mye med tilrettelegging for at den enkelte student skal kunne legge inn et semester eller to ved et utenlandsk lærested som del av sitt studieprogram her i Norge. Eventuelt tar man hele utdannelsen i utlandet med økonomisk støtte fra Lånekassen.


Det oppfordres til at flere norske studenter bruker disse  mulighetene for faglig og perosnlig utvikling. Men da kan femmedspråket oppleves som en barriere, noe som kan stoppe enkelte i å gå videre med slike studieplaner


Hva kan man gjøre med språkkunnskapene med sikte på et studieopphold i Frankrike, Italia, Portugal, Østerrike etc?

Hva kan anbefales?


LØSNING:


BLTS kan hjelpe til med påmelding til språkkurs ...Kurs og opphold ved språkskole

for språklærere

Kurs for språklærere

Foto: CLIC, SevillaBEHOV:


Den som underviser i fremmedspråk vil oppleve behov for faglig videreutdanning og mulighet for organisert språkopphold over et par uker.


Det vil si kurs og opphold i Tyskland, Frankrike, Spania, England, Malta for språkkurs med metodikk.


Hvilke muligheter finnes for lærere i fremmedspråk?

Hva kan anbefales?LØSNING:


BLTS har erfaring med å organisere / tilrettelegge kurs og opphold for språklærere i Frankrike ...

Kurs og personlig språktrening

Nettbasert SKYPE, ZOOM, FACE TIME

Språkkurs med SKYPE

Foto: FRANCES KING, LondonBEHOV:


En leder for en skole / bedrift / organisasjon venter besøk om kort tid av en internasjonal gruppe med fagpersoner fra EU. Da kan det være greit å ha mulighet for språklig forberedelse. Helst intensiv personlig språktrening etter ønske og behov. Og helst som en del av arbeidshverdagen.


Da er det som regel engelsk som gjelder - evt. også tysk, fransk. Og da er det muntlig kommunikasjon det vil dreie seg om det meste av tiden. Denne typen språkferdighet er en slags ferskvare som man har behov for å holde ved like fra tid til annen.

Men hvordan kan man få det til dersom man ikke har mulighet for å reise av gårde på kort varsel for et intensivt kurs ved en anbefalt språkskole?


LØSNING:


I en slik situasjon kan BLTS bidra ...


PRØVETIME


Nettbasert språktrening

med SKYPE  - ZOOM - verdt å prøve?


Finn ut - be om en prøvetime:

KONTAKT BLTS

for en avtale