Sprog

Educational Travel and Training Abroad


Språk i praksis

ENGELSK     FRANSK    TYSK   


ITALIENSK    SPANSK    PORTUGISISK

Foto: Engelsk i London - Frances King
Foto: Engelsk i London - Frances King
Foto: Engelsk i London - Frances King
Foto: Engelsk i London - Frances King
Foto: Engelsk i London - Frances King
Foto: Engelsk i London - Frances King

ENGELSK              FRANSK           TYSK   


     ITALIENSK                 SPANSK           PORTUGISISK


Bruk språket  -  lær språket  - der språket brukes


Å lære seg et språk dreier seg om kommunikasjon. Det er en sosial sak. Språket er noe som skal brukes for å forstå og bli forstått.   

Det skjer mellom mennesker. Språklæring i utlandet er basert på nettopp dette - direkte kommunikasjon dem imellom.


Språkopphold i utlandet er organisert slik at man skal lære spansk, fransk, tysk etc. både i undervisning med en instruktør og ute i et naturlig språkmiljø. Man får en instruktør som har det aktuelle språket som sitt morsmål. De underviser på sitt eget språk, i internasjonale grupper, og legger stor vekt på muntlig ferdighet med vokabular og grammatikk integrert.

Utenfor selve kurs-situasjonen er det rikelig anledning til å ta språket i bruk -'learning by doing' - også  hjemme hos en vertsfamilie

dersom man velger den formen for losji.


Språk er nyttig. Et språkkurs i utlandet kan være en god investering i egen kompetanse - det kan vise seg å være et vedifullt pluss på CVen.


Språk er glede - språkglede. I det ligger det en fascinasjon over å kunne kommunisere og utvide sin horisont.

Et språkkurs i utlandet gir kunnskap og innsikt i samfunn og kultur, og man får en sosial aktivitetsferie med med mange slags  opplevelser.   


Dessuten: her er det åpning for både nybegynner og den som har et mer avansert nivå i språket.


Det er primært de seks største europeiske språkene dette dreier seg om, men det er mulig å tilby også andre språk som kinesisk og russisk.
Kontaktskjema 

 
 
 
 
 
 

LINGUA*nor Nordic

Org.nr. 982 785 138


 © LINGUA*nor Nordic