Info blts.no

Norsk representant for internasjonale språkskoler

Kurs og etterutdanning i mange land


www.blts.no   -   LinguaNor BLTS


På dette nettstedet finner du informasjon om muligheter for praktisk språkkurs i utlandet med tilhørende opphold i et land der språket er morsmål (eller et offisielt språk).

Det vil si: Engelskkurs med opphold i England – Spanskkurs med opphold i Spania – Tyskkurs med opphold i Tyskland – Franskkurs med opphold i Frankrike – m. m.

Dette foregår ved etablerte profesjonelle språkskoler i de enkelte land, på mange destinasjoner. De som driver disse skolene kjenner de lokale forhold og har lang erfaring med denne typen intensive språkkkurs.

Fokus er praktisk språktrening i mindre internasjonale grupper (som regel 4-12 personer, som regel uten andre norske eller skandinaviske deltakere).

Varighet 1 uke - 2, 3, 4 uker / måneder - med dokumentasjon i form av deltakerbevis, kursdiplom, nivåtest, offisielt godkjent språkeksamen.

Et fritidsprogram er en del av tilbudet, i tillegg til flere former for losji.

Søknad og påmelding individuelt, eller påmelding som en lukket norsk gruppe. Det er ingen faglige krav for adgang til åpne allmenne språkkurs bortsett fra en test som skal bestemme nivået for innpassing på riktig kursnivå: elementært (A) – middels (B) – høyere nivå (C).

Selve reisen til / fra destinasjonen er en separat sak og bestilles av den enkelte kurs-student / reiseleder på egen hånd.


Som norsk representant for internasjonale språkskoler har LinguaNor BLTS lang erfaring med å formidle informasjon og kursplasser ved språkskoler i en rekke land, for enkeltpersoner og for lukkede grupper (skoleklasser, kollegagrupper, familier, vennegrupper). Vi kjenner markedet og mulighetene med hensyn til språkskoler og destinasjoner, kursprogram og nivå, tilbakemeldinger og kvalitet, prisnivå og pristilbud. 


LinguaNor BLTS er ansvarlig for innholdet på nettstedet blts.no i forhold til det som vi får oppgitt av de enkelte kursarrangører om deres kurs og programmer.


------------

LinguaNor BLTS - Org.nr. 982 785 138

Postadresse: Moltestien 4, 4634 Kristiansand

Mail: post @ blts.no


Daglig leder:

Sigbjørn L. Berge - cand. philol. (Oslo) & MA (London)


Faglig bakgrunn:

- Student ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo,

    University College London

- Forskningsstipendiat ved Norges forskningsråd (NAVF)

- Universitetslektor / Førsteamanuensis (em.) i Engelsk språk og lingvistikk ved: Universitetet i Agder (fast),

    Universitetet i Oslo & NTNU Trondheim (engasjement)

International relations Co-operation

and marketing 


LinguaNor BLTS is a Norwegian marketing consultancy / agency promoting educational travel and language training abroad.


We have worked with international language schools for promotion and marketing mainly in Norway. Over the years we have advised and recruited students for language training courses in a number of countries - Spain, France, England, Malta, and also Germany, Italy and Portugal - as BLTS Språk & Studier.

Now LinguaNor BLTS, to signal a wider scope of operation intending to cover the Nordic region at large for marketing and promotion. 


We welcome inquiries from professional language schools as well as higher education institutions for further specific information about possible co-operation and marketing in Norway / Scandinavia / the Nordic countries: 


Mail: post @ blts.no -

or you may use our Contact form

   

Personvern og informasjonsbehandling


De opplysninger om personer som vi mottar i e-post eller kontaktskjema er navn, telefon-nummer og e-postadresse.

Dette er opplysninger som vi og aktuelle språkskoler trenger for å sende tilpasset informasjon til den enkelte som ønsker det.

For de som går videre til påmelding trenger vi dessuten opplysninger om fødselsdato, kjønn, bostedsadresse, eventuelle allergier og spesielle hensyn samt nærmeste kontaktpersons navn og telefon-nummer hjemme i Norge. Dette er personopplysninger som videreformidles kun til språkskoler som det er aktuelt å melde seg til.

Dersom man på et tidspunkt finner at man ønsker disse opplysningene slettet i vårt system, vil det skje når vi får melding om det fra rette vedkommende - i overensstemmelse med EUs personvernforordning (GDPR)/ Personopplysningsloven 20. juli 2018.


Nettsiden er registrert i Google Analytics, som måler trafikk og atferd på blts.no i forhold til visse variabler, på vanlig måte.

Denne nettsiden er en Sikker nettside (https:) og overvåkes kontinuerlig for å holde den fri for datavirus og spam. Brukeren skal være så trygg som mulig i så henseende.


Når man bruker nettsiden blts.no og kontakter oss, aksepterer man den behandling av personopplysninger som er beskrevet her.


------------------------------------------------------------

LinguaNor BLTSCompany reg. no. NO 982 785 138