Bestill kurs

LINGUA*norEducational Travel and Training Abroad

LINGUA*nor

BLTS Språk & Studier

Norsk representant for internasjonale språkskoler

PROSESSEN


Informasjon      Påmelding        Bestilling          Betaling

BLTS / LINGUA*nor formidler språkkurs og språkopphold i mange land på grunnlag av avtaler med utvalgte språkskoler, særlig i Europa. Dette gjør det mulig å tilby rask saksbehandling, foreta forenklet påmelding, formidle betaling for både kurs og losji, gi pristilbud med eventuelle rabatter, gi informasjon og veiledning i prosessen med  å planlegge et språkopphold  i utlandet.Personopplysninger og personvern


Når man bruker nettsiden blts.no og kontakter BLTS / LINGUA*nor, aksepterer man den behandling av personopplysninger som er beskrevet her:


De opplysninger om personer som vi mottar i e-post eller kontaktskjema er navn, telefonnummer og e-postadresse. Dette er opplysninger som vi og aktuelle språkskoler trenger for å sende tilpasset informasjon til den enkelte som ønsker det.

For de som går videre til påmelding trenger vi dessuten opplysninger om fødselsdato, kjønn, bostedsadresse, eventuelle allergier og spesielle hensyn samt nærmeste kontaktpersons navn og telefonnummer hjemme i Norge. Dette er personopplysninger som videreformidles kun til språkskoler som det er aktuelt å melde seg til.

Dersom man på et tidspunkt finner at man ønsker disse opplysningene slettet i vårt system, vil det skje når vi får melding om det fra rette vedkommende - i overensstemmelse med EUs personvernforordning (GDPR)/ Personopplysningsloven 20. juli 2018.


Nettsiden er registrert i Google Analytics, som måler trafikk og atferd på blts.no i forhold til visse variabler, på vanlig måte.

Denne nettsiden er en Sikker nettside (https:) og overvåkes kontinuerlig for å holde den fri for datavirus og spam.

Brukeren skal være så trygg som mulig i så henseende.PÅMELDING


  • Individuelt

 

-  Påmelding på web-skjema som finnes på nettsiden til den aktuelle språkskolen.

   Dette gjøres i samarbeid med BLTS / LINGUA*nor for beste pris og betingelser.


-  Eller: Påmelding med vårt forenklede søknadsskjema, som er utformet slik at det kan brukes generelt for språkkurs i utlandet.


  •   Gruppe


For grupper foretas påmelding og betaling via BLTS / LINGUA*nor med eget skjema for dette formålet.BETALING


Prisen som betales for kurs og opphold er alltid den som gjelder for den enkelte kursarrangør, publisert i deres brosjyrer og på deres nettsider. 


Enkeltpersoner kan betale direkte til kursarrangøren i lokal valuta, etter avtale - eller i NOK via BLTS  / LINGUA*nor.


  • Betaling direkte til språkskolen. 


  • Betaling i NOK via BLTS / LINGUA*nor, med faktura. 


Det  betales vanligvis et depositum ved bestilling. Dette er en delbetaling.  Restbeløpet betales i god tid før kursstart.


Det er stor variasjon i pris på språkkurs avhengig av type kurs, omfang og spesialisering, hvor det finner sted (land, region og by), maks. antall deltakere, tid på året, og annet.


Det er også prisvariasjon når det gjelder fritidsprogram (ekskursjoner, museum, teater, severdigheter, sport og aktiviteter) -

også når det gjelder losji: privat hos vertsfamilie, uavhengig i internat, egen mini-leilighet, delt leilighet, pensjonat, hotell.

Det er mulig å bestille losji separat på egen hånd, om ønskelig. 


------------


DIVERSE:


REISEN OG FORSIKRING


Selve reisen hjemsted - kurssted tur/retur er en separat sak og bestilles av den enkelte på egen hånd etter at kursplass er reservert. Lokal transport derimot, transfer flyplass - kurssted ved ankomst og retur ved avreise, er det mulig å legge inn i en bestilling til språkskolen.


Det er den enkeltes ansvar å ha forsikringsdekning for reise og opphold. Ved opphold i mer enn 4-8 uker bør man undersøke om det er nødvendig med en utvidet forsikring, for en standard helårs reiseforsikring dekker normalt ikke opphold utover 1-2 måneder.


Husk Europeisk helsetrygdkort - se:  HELSETRYGDKORT


Dersom du trenger hjelp og ikke har kortet:

 

"Dersom du ikke har fått kortet før avreise, kan du reise uten kort. Skulle du ha behov for nødvendig helsehjelp i utlandet i EU/EØS-området eller Sveits, og ikke har kortet, kan du ta kontakt med Helfo på (00 47) 23 32 70 00 fra klokken 08.00 til 15.30. Vi vil da kunne sende behandlerinstitusjonen en attest (hasteblankett) som midlertidig erstatter helsetrygdkortet. Derfor anbefaler vi at du noterer og tar med nummeret over på turen."


Hvorfor helsetrygdkort?  Se TravelNews


Husk gyldig PASS!  Sjekk utløpsdato i forhold til de krav som gjelder.


Hvis du er ute i siste liten: "Slik skaffer du deg nytt pass når det haster" - se The Travel InspectorFORBEREDELSE


SKYPE / Zoom / Face Time:

Muntlig trening med egen språklærer - etter avtale og personlig bestilling.


Nettbaserte ressurser: 

Duolingo (gratis) - Yabla (gratis demo) -  News - Øvelser og ordbøker fra språkskoler, universiteter og mediehus: som LEO, TV5 Traducteur - bl.a.


Test av nivå i språket. 


Ved privat losji 'Homestay':  Kontakt med vertsfamilie.

Avtale om transfer ved ankomst flyplass til bostedsadresse.BETINGELSER OG BESTEMMELSER / Terms & Conditions


Det er alltid den lokale kursarrangørens vilkår som gjelder med hensyn til kurs og opphold, også når det gjelder mulig avbestilling / ombooking.

Disse betingelsene og bestemmelsene varierer fra én språkskole til en annen slik at man må gjøre seg kjent med dette ved den skolen man melder seg til. 


TILBAKEMELDING


Det er ønskelig å få en kort tilbakemelding om språkkurset og oppholdet. På den måten får vi verdifull kunnskap om undervisningskvalitet og læringsutbytte. Det vil si at vi kan gi veiledning basert på personlige erfaringer som et nyttig supplement til evalueringer fra andre kilder.

Vi får dermed direkte rapporter også om fasilitetene rundt selve kurset, særlig losji og måltider, fritidstilbud, generell trivsel. Det er nyttig med tanke på om vi bør fortsette å anbefale visse språkskoler, og det gjør det mulig å be språkskolen om endring der det vil være en forbedring.


LINGUA*nor

NordicCompany reg. no. NO 982 785 138